Bu sitenin tüm özelliklerini kullanabilmek için lütfen daha yeni bir tarayıcı yükleyiniz

ANASAYFA » HIZMETLERIMIZ » PR ILETISIM

PR & İletişim

 

İTİBAR YÖNETİMİ
Şirketlerin topluma lanse edilmesinde en önemli araçlardan biri olan itibar yönetimi, firmaların sektör imajı kazanabilmesi ve edinmiş oldukları statüyü bozabilecek olumsuzluklardan kaçınmasını kapsar.

MARKA YÖNETİMİ
Markalaşma sürecinde bulunan firmaların veya hali hazırda marka olan şirketlerin kazanmış oldukları bu konumu daha etkili hale getirme ve küresel boyutta çalışmalar yapabilmelerini sağlama amaçlanır.

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sunulan bir hizmetin veya ürünün kalitesini, tüketici gözünde artırmayı hedefleyen bir iletişim biçimidir. Aynı zamanda pazarlayıcı ve alıcı arasındaki bağlantının güçlü ve verimli olmasını sağlar.

MEDYA İLİŞKİLERİ
Şirketin ve şirket faaliyetlerinin lansmanı için yapılabilecek yöntemlerin medya aracılığı ile hedeflenen kişi ve kurumlara aktarılması.

LİDER İLETİŞİMİ
Yönetici sıfatında bulunan kişi ve departmanların,
örnek olabilecek bir etkinlikte bulunup prezantasyon yapabilecekleri iletişim birimi. 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
İnsanlık ve sosyal sorumluluk gereği kurum ve kuruluşların belirli konularda eğilim göstermeleri ve incelikli tavır sergilemeleridir. Edinilen sorumluluk tüm kurumu kapsar nitelikte olup taviz verilemeyecek hususlar içerir.

KONU YÖNETİMİ
Şirketin statüsünü ve kazanımlarını olumsuz etkileyebilecek durumların ve aksiyomların önceden tespit edilmesi işlemidir.
Kriz ihtimalini ortadan kaldırabilmek adına sunulan iletişim biçimidir.

KRİZ İLETİŞİMİ
Olası bir kriz anında şirketi maksimum düzeyde korumak ve krizin etkilerinden mümkün mertebe kaçınmak için yapılan işlemler bütünüdür.
Ayrıca krizin en kısa sürede, en az etkiyle atlatılması konusunda yapılan iletişimdir.

SPONSORLUK İLETİŞİMİ
İş ortaklığı ve iş bağlantıları güçlendirme; toplum ve hedef kitle karşısında üst düzey bir değer oluşturabilme adına yürütülen iletişim türüdür. Tanıtım ve statü kazanımları ile de önemli hedefleri amaçlar.

KURUM İÇİ İLETİŞİM
Firmaların bütünsel olarak yükselip çeşitli alanlarda yetkin faaliyetler gerçekleştirebilmesi adına kurum içi iletişimin sağlam ve yüksek verimli olması gerekir.

FİNANSAL İLETİŞİM
Kurum ve kuruluşların ticari oluşumlarını ve amaçlarını düzenleyerek finansal verim oluşturulması ve artırılması aksiyonlarını sağlar. Bu nitelik bazında fon, masraf, bütçe yönetimleri vb. etmenlerin belirlenmesi ve denetlenmesi de
bu birim ile gerçekleştirilir.